Algo máis que un coro: Isaac Martínez Bendayán en Palestina

O Coro Cantabile, nas convocatorias que fai para os seus eventos, adoita utilizar un formulario que serve tanto para controlar a asistencia como, para as persoas que non poden acudir, xustificar esta ausencia. No último deles chamounos a atención a xustificación do noso coralista Isaac Martínez Bendayán. Indicaba que non podía asistir ao concerto e…